Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5.

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 32
On-line: 12
Odwiedzin: 1666

O G Ł O S Z E N I E

 
Zaproszenie

 
Informacja o przetargu
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na zakup i dostawę artykułów biurowych, akcesorii do komputerów, drukarek i kserokopiarek oraz środków czystości. Do przetargu może przystąpić każda firma, która
w terminie do 14.12.2017 r. do godz. 10:00 złoży pisemną ofertę z adnotacją:
- pierwszy przetarg - „materiały biurowe” godz. 11:00,
- drugi przetarg - „akcesoria do komputerów, drukarek i kserokopiarek” godz.11:15
- trzeci przetarg - „środki czystości” godz.11:30
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pokój Nr 5 Sekretariat.
Specyfikację warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 9 lub nr 14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.

 
Informacja

 
Zaproszenie

 
Informacja
Rada Nadzorcza Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
Wymagany termin przeprowadzenia badania – do 30 marca 2018r.
Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 23 października 2017r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewice.
Oferty należy przesłać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI”.

Oferta winna zawierać co najmniej:
1. informacje o oferencie, zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
2. cenę za badanie uwzględniającą wszystkie koszty oferenta,
3. udokumentowanie znajomości zagadnień dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat,
4. oświadczenie o gotowości uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej
 
Zaproszenie

 
Przerwa w pełnieniu dyżurów przez członków Rady Nadzorczej

 
Informacja


Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa


informuje, że w związku z planowaną przez
Energetykę Cieplną Sp. z o. o.
przerwą remontową w dniach

od 3 lipca do 7 lipca 2017 roku

nastąpi brak dostawy energii cieplnej na potrzeby cieplej wody użytkowej

 
PILNY APEL O KREW DLA MARTY KĘDZIOR

 
Wakacje 2017 z OAZĄ

Highslide JS

 
Walne Zgromadzenia Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zarząd Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia o terminach zebrań Walnego Zgromadzenia Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywającego się w częściach j.n.:

- 05.06.2017r. godz. 17.00 w Klubie „Konstancja” przy ul. Kopernika 5
oś. 1000-Lecia i 1000-Lecia Płd., członków oczekujących i osoby prawne,
- 06.06.2017r. godz. 17.00 w Sali Energetyki Cieplnej przy ul. Wagnera 4
oś. Widok kw. „A”, „B”, „C” i „D”.

Porządek obrad
Oświadczenie członka posiadającego więcej niż jeden lokal
Oświadczenie kandydata na delegata na zjazd Związku Rewizyjnego SM RP

 
Widokowy Dzień Dziecka

 
Harmonogram drugiego odczytu podzielników w 2017r.

Harmonogram drugiego odczytu podzielników w 2017r.

 
Harmonogram I terminu odczytu podzielników w 2018r.

Harmonogram I terminu odczytu podzielników w 2017r.

 
Szkolenie


Wstęp wolny. Uczestnicy otrzymają certyfikat.

 
Majowy Piknik Rodzinny

 
KURS TAŃCA

Highslide JS

 
Wieczór z piosenką i humorem

 
Karnawałowy Bal Malucha

Highslide JS

 

<< 2 z 6 >>

[wróć do wiadomości]

   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9-12 ; 13-16
wtorek - piątek: 7-10 ; 11-13

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY