Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5.

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 52
On-line: 5
Odwiedzin: 7473

Ogłoszenie

 
KARNAWAŁOWY BAL MALUCHA w Klubie "OAZA"

 
Ferie zimowe z Oazą

 
O G Ł O S Z E N I E

 
O G Ł O S Z E N I E

 
Zaproszenie

 
Informacja o przetargu
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na zakup i dostawę artykułów biurowych, akcesorii do komputerów, drukarek i kserokopiarek oraz środków czystości. Do przetargu może przystąpić każda firma, która
w terminie do 14.12.2017 r. do godz. 10:00 złoży pisemną ofertę z adnotacją:
- pierwszy przetarg - „materiały biurowe” godz. 11:00,
- drugi przetarg - „akcesoria do komputerów, drukarek i kserokopiarek” godz.11:15
- trzeci przetarg - „środki czystości” godz.11:30
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pokój Nr 5 Sekretariat.
Specyfikację warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 9 lub nr 14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.

 
Informacja

 
Zaproszenie

 
Informacja
Rada Nadzorcza Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
Wymagany termin przeprowadzenia badania – do 30 marca 2018r.
Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 23 października 2017r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewice.
Oferty należy przesłać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI”.

Oferta winna zawierać co najmniej:
1. informacje o oferencie, zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
2. cenę za badanie uwzględniającą wszystkie koszty oferenta,
3. udokumentowanie znajomości zagadnień dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat,
4. oświadczenie o gotowości uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej
 

<< 2 z 11 >>

[wróć do wiadomości]

   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9-12 ; 13-16
wtorek - piątek: 7-10 ; 11-13

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY