Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 27
On-line: 3
Odwiedzin: 5786
Przetarg na lokale mieszkalne
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075 ogłasza przetarg
na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności n/w lokalach mieszkalnych:
1) przy ul. Pomologicznej 1 m. 53, o pow. użytkowej 25,90 m2, mieszkanie środkowe, położone na IV piętrze, 1 pokój, wkład budowlany wynosi 71.640,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 71.640,00 zł.;
2) przy ul. Asnyka 9 m. 30, o pow. użytkowej 48,19 m2, mieszkanie środkowe, położone na IV piętrze, 2 pokoje, wkład budowlany wynosi 125.640,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 125.640,00 zł.


Ww. lokale mieszkalne oglądać można, od poniedziałku do piątku, w ustalonych godzinach, po uprzednim kontakcie:
Ad.1) z działem administracji oś. 1000Lecia-1000Lecia Płd. tel. 46 832 51 49 lub 669 995 430;
Ad. 2) z działem administracji oś. Widok, tel. 46 833 73 44, 833 73 45 lub 601 401 115.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5
w Skierniewicach w godzinach:
Ad.1) 10:00, Ad.2) 10:15.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie:
Ad.1) 7.164,00 zł, Ad.2) 12.564,00 zł,
w kasie Spółdzielni lub na konto bankowe SSM w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001, najpóźniej do dnia 12.01.2018 r. (z dowodem wpłaty zgłosić się do biura spółdzielni), jak również w tym samym terminie złożyć pisemne oświadczenie, że:
- zapoznali się ze stanem technicznym lokalu i akceptują go bez zastrzeżeń,
- zobowiązują się do wniesienia całości wymaganego wkładu budowlanego.
Wyżej wspomniane wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej cenie wywoławczej,
- osoba, która wygrała przetarg nie wpłaci w wyznaczonym terminie wymaganej wysokości wkładu budowlanego lub odstąpi od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.
Wadium osoby, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu budowlanego.
W przypadku osób, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w kasie spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje uzyskać można w pokojach nr 3 i 4, lub pod nr telefonu 46 833-20-57 wew. 21 lub 33.
Uchwała Nr 24/2008 Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 23.06.2008 r.
w sprawie regulaminu postępowania przetargowego na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali znajdujących się w zasobach Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej: www.skier-sm.pl

 

[archiwum]

   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9-12 ; 13-16
wtorek - piątek: 7-10 ; 11-13

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY