Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 170
On-line: 2
Odwiedzin: 82087
Przetarg na lokal mieszkalny
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075 ogłasza przetarg
na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności
n/w lokale mieszkalne:

- Mszczonowska 43C m. 36 w Skierniewicach, o pow. użytkowej 24,01 m2, jeden pokój, mieszkanie środkowe, położone na IV piętrze
wkład budowlany wynosi 70.900,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 70.900,00 zł.

- Mszczonowska 43C m. 19 w Skierniewicach o pow. użytkowej 24,01 m2, jeden pokój, mieszkanie szczytowe, położone na II piętrze
wkład budowlany wynosi 75.800,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 75.800,00 zł.


Ww. lokale mieszkalne oglądać można w ustalonych z działem administracji oś. 1000Lecia, 1000Lecia Płd. godzinach – nr telefonu (0-46) 832 51 49 lub 669 995 430.
Przetargi odbędą się w dniu 30 kwietnia 2019 r. odpowiednio o godz. 10:00 (lokal nr 36) i 11:00 (lokal nr 19) w siedzibie Spółdzielni. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w kwocie w przypadku lokalu nr 36 - 7.090,00 zł., lokalu nr 19 - 7.580,00 zł. na konto bankowe w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001 najpóźniej do dnia 29.04.2019 r. (w tym dniu środki winny znaleźć się na rachunku Spółdzielni). W tym samym terminie przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na piśmie oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i akceptuje go bez zastrzeżeń oraz że zobowiązuje się do wniesienia całości wymaganego wkładu budowlanego w wyznaczonym terminie. Do powyższego oświadczenia należy załączyć dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osób fizycznych zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pobierz załącznik).
Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej,
- osoba, której pierwszeństwo zostało ustalone w wyniku przetargu nie wpłaci w wyznaczonym terminie wymaganej wysokości wkładu budowlanego lub odstąpi od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.
Wadium osoby, która uzyskała przybicie zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu budowlanego.
W przypadku osób, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy maksymalnie w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach, pokój nr 3 i 4, lub pod nr telefonu (0-46) 833-20-57 wew. 21, 33.
Regulamin postępowania przetargowego na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali znajdujących się w zasobach Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej.

 

[archiwum]

   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9-12 ; 13-16
wtorek - piątek: 7-10 ; 11-13

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY