Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje w dniu 15.07.2024r. godz. 10:00 w Hali Sportowej Nr 1 OSiR przy ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach Walne Zgromadzenie Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. PORZĄDEK OBRAD Otwarcie Zebrania. Odczytanie listy pełnomocnictw. Wybór Prezydium Zebrania Odczytanie porządku obrad. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej. Odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej. Sprawozdanie Rady …

Lokale użytkowe do wynajęcia

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokale użytkowe. Lokal piwniczny przy ul.Konopnickiej 1 o powierzchni 46,60 m2 Lokal piwniczny przy ul.Armii Krajowej 51 o powierzchni 21,00 m2 Lokal piwniczny przy ul.Kopernika 5 o powierzchni 56,40 m2 Lokal piwniczny przy ul.Norwida 5 o powierzchni 18,00 m2 Lokal przy ul.Norwida 2 o …

Kasa Spółdzielni

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od 1 grudnia 2023 roku do odwołania kasa Spółdzielni będzie czynna w następujący sposób: w pierwsze dwa dni robocze każdego miesiąca od 15 dnia roboczego każdego miesiąca do końca tego miesiąca Godziny pracy kasy pozostają bez zmian: poniedziałek od 9:30 do 16:00 (z przerwą od …

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kpt. Hali 2 m. 45 w Skierniewicach

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Kopernika 5 ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu  mieszkalnego położonego przy ul. Kpt. Hali 2 m. 45 w Skierniewicach, o pow. użytkowej 31,20 m2, dwa pokoje, XI piętro, mieszkanie szczytowe. wkład budowlany wynosi 165.900,00 …

Ogłoszenie o dostępności kasy w sezonie urlopowym

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w miesiącu lipcu 2024 roku z uwagi na sezon urlopowy Kasa Spółdzielni będzie czynna: od 01.07.2024 do 12.07.2024 oraz w dniach 29, 30 i 31 LIPCA Godziny pracy pozostają bez zmian: poniedziałek 9:30 – 16:00 z przerwą 12:00 – 13:00 wtorek – piątek 7:30 – …