Kasa Spółdzielni

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od 1 grudnia 2023 roku do odwołania kasa Spółdzielni będzie czynna w następujący sposób: w pierwsze dwa dni robocze każdego miesiąca od 15 dnia roboczego każdego miesiąca do końca tego miesiąca Godziny pracy kasy pozostają bez zmian: poniedziałek od 9:30 do 16:00 (z przerwą od …

Lokale użytkowe do wynajęcia

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokale użytkowe. Lokal piwniczny przy ul.Konopnickiej 1 o powierzchni 46,60 m2 Lokal piwniczny przy ul.Armii Krajowej 51 o powierzchni 21,00 m2 Lokal piwniczny przy ul.Kopernika 5 o powierzchni 56,40 m2 Lokal piwniczny przy ul.Norwida 5 o powierzchni 18,00 m2 Lokal przy ul.Norwida 2 o …

Ogłoszenie o przerwie w dostępności systemów informatycznych

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że w dniu: 17.04.2024 r. od godziny 12:00 nastąpi przerwa w korzystaniu z programów komputerowych Spółdzielni w związku z modernizacją systemu. Dotyczy: biur SSM przy ul. Kopernika 5 stanowisk ds. obsługi czynszów Administracji Osiedla przy ul. Kopernika 5 Administracji Osiedla Widok przy ul. Norwida 4 …

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kopernika 13 m. 24

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Kopernika 5 ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu  mieszkalnego położonego przy ul. Kopernika 13 m. 24 w Skierniewicach, o pow. użytkowej 32,30 m2, dwa pokoje, IV piętro, mieszkanie środkowe. wkład budowlany wynosi 208.535,40 zł …