Dyżury Rady

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 – 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5
17:00 – 18:00 w Klubie „OAZA” przy ul. Iwaszkiewicza 13