O Klubie OAZA

Osiedlowy Klub OAZA działa w strukturach SSM. Celem powstania klubu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców osiedla widok. Osiedlowy klub OAZA swą działalność kieruje do różnych grup wiekowych mieszkańców zapewniając im udział w stałych formach zajęć spotkań oraz imprezach kulturalnych. Dbamy by nasze zajęcia były prowadzone profesjonalnie w miłej i pogodnej atmosferze.

Podstawowe kierunki działania Klubu OAZA

 • * działalność opiekuńczo-wychowawcza – skierowana głównie do dzieci
 • – zajęcia plastyczne
 • – pracownia komputerowa
 • – zajęcia taneczne
 • * działalność kulturalno-rozrywkowa – organizowanie imprez skierowanych do dzieci
 • * działalność sportowo-rekreacyjna
 • – stałe zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • – aerobik
 • – latino ladies z fitness
 • – wakacje z OAZĄ
 • – ferie z OAZĄ
 • – klub seniora “Jutrzenka”
 • – klub brydżowy
 • – koło wędkarskie PZW “WIDOK”
 • – tenis stołowy

Więcej informacji na stronie Klubu OAZA