Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5.

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 522
On-line: 7
Odwiedzin: 2164
  

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075 ogłasza przetarg na pierwszeństwo zawarcia umowy
o ustanowienie prawa odrębnej własności n/w lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej
24,01 m2,
mieszkanie szczytowe, położone na pierwszym piętrze,
jeden pokój, kuchnia, łazienka z wc, przy ul. Mszczonowskiej 43b/92
Cena wywoławcza przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi 94.600,00 zł

  Ww. lokal mieszkalny oglądać można od poniedziałku do piątku po uprzednim kontakcie z działem administracji oś. centrum. – tel. (046)832-51-49, 669-995-430 w ustalonych godzinach. Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie 9.460,00 zł . na konto bankowe w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001 najpóźniej
do dnia 04.06.2021 r.
(w tym dniu środki winny się znaleźć na rachunku Spółdzielni). W tym samym terminie przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na piśmie oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i akceptuje go bez zastrzeżeń oraz, że zobowiązuje się do wniesienia całości wymaganego wkładu budowlanego w wyznaczonym terminie. Do powyższego oświadczenia należy załączyć dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osób fizycznych zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej o 1% wyższej niż cena wywoławcza,
- osoba, której pierwszeństwo zostało ustalone w wyniku przetargu nie wpłaci
w wyznaczonym terminie wymaganej wysokości wkładu budowlanego lub odstąpi
od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.
Wadium osoby, która uzyskała przybicie zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu budowlanego.
Przetarg może odbyć się, gdy przystąpi do niego, co najmniej jeden uczestnik.
Nie zaoferowanie przez uczestnika postąpienia o 1% wartości powoduje nierozstrzygnięcie przetargu.
W przypadku osób, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone
na wskazany rachunek bankowy maksymalnie w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5
w Skierniewicach, pok. nr 3 i 4, lub pod nr telefonu (0-46) 833-20-57 wew. 21 lub 33.
Regulamin postępowania przetargowego na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali znajdujących się w zasobach Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pobierz)

 

   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9:30-12/13-16
wtorek - piątek: 7:30-10/11-13:30

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY