Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 387
On-line: 5
Odwiedzin: 8205
Przetarg na lokal mieszkalny
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075 ogłasza przetarg
na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności n/w lokalu mieszkalnego mieszkalnego o powierzchni użytkowej 37,66 m2, mieszkanie środkowe, położone na IV piętrze, dwa pokoje przy ul. Wagnera 6 m 43 wkład budowlany wynosi 170.770,00 zł., cena wywoławcza wynosi 170.770,00 zł.


Ww. lokal mieszkalny oglądać można od poniedziałku do piątku po uprzednim kontakcie z działem administracji oś. Widok. – tel. (046)833-73-44 lub 601-401-115 w ustalonych godzinach.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie 17.077,00 zł. na konto bankowe w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001 najpóźniej do dnia 27.02.2020r. (w tym dniu środki winny się znaleźć na rachunku Spółdzielni). W tym samym terminie przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na piśmie oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i akceptuje go bez zastrzeżeń oraz, że zobowiązuje się do wniesienia całości wymaganego wkładu budowlanego w wyznaczonym terminie. Do powyższego oświadczenia należy załączyć dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osób fizycznych zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pobierz załącznik)
Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej,
- osoba, której pierwszeństwo zostało ustalone w wyniku przetargu nie wpłaci w wyznaczonym terminie wymaganej wysokości wkładu budowlanego lub odstąpi od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.
Wadium osoby, która uzyskała przybicie zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu budowlanego.
W przypadku osób, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy maksymalnie w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach, pok. nr 3 i 4, lub pod nr telefonu (0-46) 833-20-57 wew. 21 lub 33.
Regulamin postępowania przetargowego na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali znajdujących się w zasobach Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej – www.skier-sm.pl

 

[archiwum]

   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9:30-12/13-16
wtorek - piątek: 7:30-10/11-13:30

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY