Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5.

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 183
On-line: 11
Odwiedzin: 3455
 

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075
ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu  mieszkalnego położonego przy ul. Leśmiana 3 m. 33 w Skierniewicach, o pow. użytkowej 39,02 m2,
dwa pokoje, położone na  parterze, mieszkanie szczytowe
wkład budowlany wynosi 145.800,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 145.800,00 zł.

Ww. lokal mieszkalny oglądać można od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni, jednakże każdorazowo datę i godzinę ustalić należy indywidualnie  z działem administracji oś. Widok – telefon kontaktowy 46 833 73 44 lub 46 833 73 45.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2021r. o godz.
1000 w siedzibie Spółdzielni. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w kwocie 14.580,00 zł. na konto bankowe
w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001 najpóźniej do dnia 9.07.2021 r. (w tym dniu środki winny znaleźć się na rachunku Spółdzielni).
W tym samym terminie przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na piśmie oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i akceptuje go bez zastrzeżeń oraz że zobowiązuje się do wniesienia całości wymaganego wkładu budowlanego w wyznaczonym terminie.
Do powyższego oświadczenia należy załączyć dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osób fizycznych zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia o co najmniej 1% wartości cenywywoławczej,
- osoba, której pierwszeństwo zostało ustalone w wyniku przetargu nie wpłaci w wyznaczonym terminie wymaganej wysokości wkładu budowlanego lub odstąpi od zawarcia umowy
o ustanowienie odrębnej własności.
Wadium osoby, która uzyskała przybicie zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu budowlanego.
W przypadku osób, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek  bankowy maksymalnie w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg może odbyć się, gdy przystąpi do niego co najmniej jeden uczestnik.
Niezaoferowanie przez uczestnika przetargu postąpienia o 1% wartości powoduje nierozstrzygnięcie przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Kopernika 5
w Skierniewicach, pokój nr 3 i 4, lub pod nr telefonu (0-46) 833-20-57 wew. 21, 33
.
Regulamin postępowania przetargowego na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali znajdujących się w zasobach Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pobierz)
   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9:30-12/13-16
wtorek - piątek: 7:30-10/11-13:30

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY