Zarząd Spółdzielni

 

Skład Zarządu

Krzysztof Tułacz – Prezes Zarządu
Danuta Ćwiklak – Zastępca Prezesa ds. Ekonomiczno – Finansowych
Waldemar Borzykowski – Członek Zarządu

Dyżury Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca
7:00 – 9:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Norwida 4