Rys historyczny

W dniu 7 stycznia 1958 roku z inicjatywy 21 osób na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim podjęto uchwałę o założeniu spółdzielni mieszkaniowej. Została ona zarejestrowana 14 marca 1958 roku pod nazwą Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Założycielami Spółdzielni, aktualnie zamieszkującymi w mieszkaniach spółdzielczych, byli Barbara Godyń, Albina Caban, Jerzy Reszka, Karol Pietrzak i Stanisław Kowalczyk. Wybrano władze Spółdzielni w postaci trzyosobowego Zarządu i sześcioosobowej Rady Nadzorczej.

W skład pierwszego Zarządu weszli Józef Pałczyński. Zdzisław Lewandowski i Leon Dominiak. Pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej został Romuald Łukasiewicz. Działalność nowo powstałej Spółdzielni rozpoczęto przejęciem w dniu 2 kwietnia 1958 roku działki o pow. 2000 m kw. przy ul. Konopnickiej pod budowę bloku mieszkalnego. Pierwszy budynek o 27 mieszkaniach przy ul. Konopnickiej 1 przekazano do użytku w 1960 roku. Wcześniej, bo w 1959 roku wykupiono budynek o 26 mieszkaniach przy ul. Żwirki 5. Utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na nowe mieszkania spowodowało szybki rozwój Spółdzielni. Powstały nowe osiedla mieszkaniowe.

W latach 1963-1970 zrealizowano na os. 1000-Lecia 14 budynków z 751 mieszkaniami. Na os. 1000-lecia Płd. w okresie od 1972r. do 1977r. oddano do użytku w 18 budynkach 1270 mieszkań.

Od 1977 r. do 1986 r. realizowano os. Widok kwartały A i B; ogółem 35 budynków o 1680 mieszkaniach. Os. Widok kw. C – 1102 mieszkania w 22 budynkach powstało w latach 1983-1988, zaś os. Widok kw. D – 21 budynków o 770 mieszkaniach w latach 1989-1992.

Przedostatni budynek wielorodzinny przy ul. Gałeckiego 3 przekazano do użytku w 1993r. Ostatni budynek przy ul. Prusa 8A o 32 mieszkaniach Spółdzielnia oddała do użytku w 2000r. Budynki Spółdzielni znajdują się również przy ul. Konopnickiej i Sobieskiego oraz w centrum miasta. Ponadto w latach osiemdziesiątych wybudowano 60 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Wyspiańskiego, Wagnera, Szarych Szeregów i Nasturcjowej.

Równolegle budowano obiekty towarzyszące – kotłownie lokalne, żłobki, przedszkola, szkołę podstawową oraz pawilony handlowo-usługowe. Część tych obiektów przekazano do dalszej eksploatacji ich użytkownikom. W budynkach spółdzielczych znajdują się pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, Poczty Polskiej, Telekomunikacji, banków, Przychodni Zdrowia i aptek. W pozostałych lokalach prowadzona jest działalność handlowo-usługowa. Zabezpieczone zostały również potrzeby lokalowe Spółdzielni. Na Oś. Widok funkcjonuje klub SSM „Oaza” posiadający szeroką ofertę zarówno dla dzieci jak i młodzieży. Rekreacji służą urządzenia i boiska zlokalizowane na „Skate Parku”.

Na koniec 2013r. majątek Spółdzielni obejmuje 123 budynki mieszkalne wielorodzinne z 6121 mieszkaniami,12 pawilonów użytkowych wolnostojących oraz lokale użytkowe wbudowane w partery budynków mieszkalnych. Łączna powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni wynosi 313.145,73 m kw. z tego lokali mieszkalnych 297.632,86 m kw. Spółdzielnia zrzesza powyżej 6.000 członków, a w mieszkaniach Spółdzielni zamieszkuje około 13.500 osób.

Z zachowanej w Spółdzielni dokumentacji wynika, że funkcję Przewodniczącego Rady pełnili: Eugenisz Koziński (1973-1974), Edward Szustakowski (1974-1980), Witold Wach (1981). Adam Gruda (1982-1985), Andrzej Mazurkiewicz (1985-1989), Waldemar Zwierz (1989-1990), Zygmunt Ko¼biał (1990-1993), Zdzisław Wasung (1992), Stanisław Wypych (1993-1994), Adrian Cichoń (1994-1996), Zygmunt Baran (1996-1997), Andrzej Przybył(1997-1999), Stanisław Wypych (1999), Teresa Rojkiewicz (1999-2002), Jadwiga Malinowska (2002 – 2005), Teresa Rojkiewicz (2006-2007),  Jerzy Oleksiński (2007-2010), Zbigniew Magdziarz (2010-2013), Jacek Pełka (2013), Zenon Kędziora (2013 – 2019), Krystyna Kacprzak (od 2019).

Funkcję Prezesa Zarządu w kolejnych latach pełnili: Józef Pałczyński (1958-1968), Ryszard Laskowski (1968-1975), Jerzy Pełka (1975-1977), Sylwester Hermanowski (1977-1978), Robert Baranczewski (1978-1988), Adam Gruda (1988-1990), Marian Poter (1990). Bogdan Godek (1991), Kazimierz Galek (1992-1994), Stanisław Wypych (1994), Grażyna Zaprzałek (1994-1999), Roman Niewiadomski ( 1999-2004), Stanisław Kosiński (2005), Paweł Hałatiuk (2006 – 2013), Krzysztof Tułacz (2013 – nadal).