Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
96 – 100 Skierniewice, ul.Kopernika 5
Sekretariat46 833 40 75
Prezes46 833 40 75
Zastępca Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych46 833 40 75
Centrala SSM46 833 20 57
Dział Inwestycji i Gospodarki Zasobami46 833 61 83
Pogotowie gazowe46 833 50 05
Klub „OAZA”46 833 83 94
Administracja Osiedla 1000-Lecia i 1000-Lecia Płd.
96 – 100 Skierniewice, ul.Kopernika 5
Administracja Osiedla 1000-Lecia i 1000-Lecia Płd46 832 51 49
Rozliczenia czynszowe Osiedla 1000-Lecia, 1000-Lecia Płd.46 833 20 57 wew. 39
46 833 31 35
Warsztaty Osiedla 1000-Lecia i 1000-Lecia Płd.46 833 31 36
Administracja Osiedla Widok
96 – 100 Skierniewice, ul.Norwida 4
Administracja Osiedla Widok46 833 73 44, 46 833 73 45
Rozliczenia czynszowe Widok46 833 73 46
Warsztaty Osiedla Widok46 833 56 86
Wykaz telefonów wewnętrznych do poszczególnych działów
Spółdzielni w siedzibie przy ul. Kopernika 5
Telefon centrali: 46 833 20 57
Sekretariat14
Faks (sekretariat)71
Główny Księgowy36
Rada Nadzorcza42
Kierownik działu Kadr22
Dział Finansowy15, 37, 38, 40
Dział Księgowości35,51
Kasa18
Obsługa czynszów39
Dział gospodarki lokalami21, 33
Dział prawny i windykacji należności32
Administracja Osiedla 1000-Lecia i 1000-Lecia Płd.
– mistrz grupy konserwatorów
17
Konserwatorzy Osiedla 1000-Lecia i 1000-Lecia Płd.12
Kierownik działu inwestycji i gospodarki zasobami50
Inspektorzy nadzoru19
Inspektor BHP31
Wyślij wiadomość ze strony: