Opłaty za używanie mieszkań w Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje szanownych Państwa o opłatach za używanie mieszkań obowiązujących od 01.05.2024r.

 • eksploatacja dla członków Spółdzielni – 3,30 zł./m2
 • eksploatacja dla lokali wynajmowanych i bez tytułu prawnego – 3,60 zł./m2
 • eksploatacja dla osób nie będących członkami spółdzielni, a posiadających odrębną własność i spółdzielcze prawo do lokali – 3,60 zł./m2
 • wywóz śmieci – 35,00 zł./osobę dla odpadów zbieranych selektywnie

Opłata stała za dostarczoną energię cieplną płatna przez 12 miesięcy w roku

 • 1,18 zł./m2 p.u. – w lokalach wyposażonych w instalację c.o. miesięcznie
  dla gospodarstw domowych ciepło z rekompensatą – 1,00 zł./m2 p.u.
 • 17,66 zł./lokal – w lokalach wyposażonych w instalację c.w. miesięcznie
  dla gospodarstw domowych ciepło z rekompensatą – 15,24 zł./lokal

Opłata zmienna za c.o. w lokalach opomiarowanych (płatna w sezonie grzewczym)
dla gospodarstw domowych ciepło z rekompensatą

 • dla grupy odbiorców C1 – 136,29 zł./GJ
 • dla grupy odbiorców C2 – 133,22 zł./GJ
 • dla grupy odbiorców C3 – 126,06 zł./GJ

dla lokali użytkowych ciepło bez rekompensaty

 • dla grupy odbiorców C1 – 157,22 zł./GJ
 • dla grupy odbiorców C2 – 154,16 zł./GJ
 • dla grupy odbiorców C3 – 147,00 zł./GJ

Opłata ryczałtowa za c.o. w lokalach nieopomiarowanych (płatna przez cały rok)
dla gospodarstw domowych ciepło z rekompensatą

 • dla grupy odbiorców C1 – 13,63 zł./m2
 • dla grupy odbiorców C2 – 13,32 zł./m2
 • dla grupy odbiorców C3 – 12,61 zł./m2

dla lokali użytkowych ciepło bez rekompensaty

 • dla grupy odbiorców C1 – 15,72 zł./m2
 • dla grupy odbiorców C2 – 15,42 zł./m2
 • dla grupy odbiorców C3 – 14,70 zł./m2

Opłata za podgrzew wody
dla gospodarstw domowych ciepło z rekompensatą – lokale opomiarowane

 • dla grupy odbiorców C1 – 81,92 zł./m3
 • dla grupy odbiorców C2 – 80,07 zł./m3
 • dla grupy odbiorców C3 – 77,76 zł./m3

dla lokali użytkowych ciepło bez rekompensaty – lokale opomiarowane

 • dla grupy odbiorców C1 – 94,49 zł./m3
 • dla grupy odbiorców C2 – 92,65 zł./m3
 • dla grupy odbiorców C3 – 88,35 zł./m3

dla gospodarstw domowych ciepło z rekompensatą – lokale nieopomiarowane

 • dla grupy odbiorców C1 – 303,89 zł./osobę miesięcznie
 • dla grupy odbiorców C2 – 297,06 zł./osobę miesięcznie
 • dla grupy odbiorców C3 – 281,07 zł./osobę miesięczni

inne opłaty

 • konserwacja instalacji gazowej – 3,50 zł./lokal
 • opłata za korzystanie z dźwigów – 14.40 zł./lokal miesięcznie
 • za konserwację domofonów – 3,25 zł./lokal miesięcznie
 • opłata stała za z.w. i ścieki – 0,40 zł./lokal miesięcznie
 • opłata zmienna za z.w. i ścieki – 11,89 zł./m3
 • opłata na działalność społ.-wych. dla członków Spółdzielni – 0,12 zł./m2 p.u.
 • podatki – 0,25 zł./m2 p.u.

Opłaty na fundusz remontowy

 • dla lokali w budynkach ocieplonych dla których upłynął okres 7 lat od daty odbioru prac termomodernizacyjnych – 1,20 zł./m2
 • dla lokali w budynkach ocieplonych dla których nie upłynął okres 7 lat od daty odbioru prac termomodernizacyjnych – 1,40 zł./m2
 • opłata za odczyt wodomierzy – 1,00 zł./lokal miesięcznie

Podział odbiorców na grupy
Grupa C1
odbiorcy ciepła, wytwarzanego przez Sprzedawcę i dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą, węzły grupowe i zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłem, stanowiące własność Sprzedawcy i przez niego eksploatowane
Grupa C2
odbiorcy ciepła, wytwarzanego przez Sprzedawcę i dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne należące do Sprzedawcy i przez niego eksploatowane
Grupa C3
odbiorcy ciepła, wytwarzanego przez Sprzedawcę i dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność Sprzedawcy do węzłów Odbiorcy